Câu hỏi:

19/08/2020 1,319

Trong phân tử xenlulozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Trả lời:

Đáp án C

Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích β- glucozơ nối với nhau bởi các liên hết β- 1,4- glicozit.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuốc thử nào dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau : ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha ?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,340

Câu 2:

Cho dãy chuyển hóa : Xenlulozơ -> A-> B -> C -> Polibutađien. Các chất A, B, C là những chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,106

Câu 3:

Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

Xem đáp án » 19/08/2020 511

Câu 4:

Phương trình : 6nCO2+5nH2O clorophinas (C6H10O5)n+6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây ?

Xem đáp án » 19/08/2020 423

Câu 5:

Trong phân tử amilozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Xem đáp án » 19/08/2020 396

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »