Câu hỏi:

19/08/2020 1,329

Thuốc thử nào dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau : ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha ?

Trả lời:

Đáp án B

Ancol etylic (C2H5OH); đường củ cải ( saccarozơ: C12H22O11); đường mạch nha (mantozơ : C12H22O11)

 

Dùng Cu(OH)2 cho lần lượt vào ống nghiệm chứa 3 chất này:

+ Không có hiện tượng: Ancol etylic

+ Xuất hiện phức đồng xanh thẫm là: saccarozơ và mantozơ.

Tiếp tục đun sôi 2 ống nghiệm này; ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa đỏ gạch là mantozơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phân tử xenlulozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,307

Câu 2:

Cho dãy chuyển hóa : Xenlulozơ -> A-> B -> C -> Polibutađien. Các chất A, B, C là những chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,083

Câu 3:

Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

Xem đáp án » 19/08/2020 510

Câu 4:

Phương trình : 6nCO2+5nH2O clorophinas (C6H10O5)n+6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây ?

Xem đáp án » 19/08/2020 422

Câu 5:

Trong phân tử amilozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Xem đáp án » 19/08/2020 393

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »