Câu hỏi:

20/08/2020 364

Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân xã X, anh K đã gợi ý cho chị M bỏ phiếu cho người thân của mình. Thấy chị M còn lưỡng lự, anh K đã gạch giùm lá phiếu của chị M và nhanh tay bỏ vào thùng phiếu. Anh K đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,631

Câu 2:

Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 423

Câu 3:

Nhận định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 20/08/2020 415

Câu 4:

Khi thực hiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/08/2020 377

Câu 5:

Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 20/08/2020 360

Câu 6:

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 352

Bình luận


Bình luận