Câu hỏi:

23/09/2022 1,212

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Na2O là oxit bazơ nên tác dụng với nước được dung dịch bazơ.

PTHH:

  Na2O + H2O  2NaOH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoà tan 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là:

Xem đáp án » 23/09/2022 42,308

Câu 2:

Dãy chất nào sau đây là oxit lưỡng tính

Xem đáp án » 23/09/2022 24,821

Câu 3:

Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hiđro cho 5,6 gam sắt. Công thức oxit sắt là

Xem đáp án » 23/09/2022 20,802

Câu 4:

Khí CO bị lẫn tạp chất là khí CO2. Cách làm nào sau đây có thể thu được CO tinh khiết?

Xem đáp án » 23/09/2022 14,353

Câu 5:

Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm 20 g CuO và 111,5g PbO là:

Xem đáp án » 23/09/2022 8,388

Câu 6:

Oxit lưỡng tính là:

Xem đáp án » 23/09/2022 8,202

Câu 7:

Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là:

Xem đáp án » 23/09/2022 7,954

Bình luận


Bình luận