Bài tập Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 1 (có đáp án): Tính chất hóa học và Khái quát về sự phân loại oxit

  • 4632 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt công thức hóa học của oxit là PxOy.

Theo bài ra: 31x + 16y = 142 (1)

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66% Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. (ảnh 1)

Thay x = 2 vào (1) được y = 5.

Vậy công thức hóa học của oxit là P2O5.


Câu 2:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

Xem đáp án

Đáp án: B

Na2O là oxit bazơ nên tác dụng với nước được dung dịch bazơ.

PTHH:

  Na2O + H2O  2NaOH


Câu 3:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Xem đáp án

Đáp án: C

P2O5 là oxit axit nên tác dụng với nước được dung dịch axit.

PTHH:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là K2O  CuO P2O5 CaO (ảnh 1)


Câu 5:

Dãy chất nào sau đây là oxit lưỡng tính

Xem đáp án

Đáp án A


3

Đánh giá trung bình

0%

50%

0%

50%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hiếu Dolphin

L

10 tháng trước

Lê Phúc Hưng

Bình luận


Bình luận

THUAN
14:49 - 03/06/2021

Câu 9 là A mà sao mình chọn A, hệ thống nhận sai vậy?

Ảnh đính kèm

Phạm Hoàng Tú
22:46 - 31/08/2021

câu 9 sao mk chọn A mà hệ thống báo sai vậy

Anh Quynh
10:47 - 06/09/2021

cau 1 dan an c

Hiếu Dolphin
21:07 - 03/01/2022

câu 8 chọn A đúng mà sao hệ thống lại ghi sai

Ảnh đính kèm