Câu hỏi:

25/09/2022 449

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là  Na2CO3  KCl  NaOH  NaNO3 (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là

Xem đáp án » 25/09/2022 11,455

Câu 2:

Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 là

Xem đáp án » 25/09/2022 10,118

Câu 3:

NaOH rắn có khả năng hút nước rất mạnh nên có thể dùng làm khô một số chất. NaOH dùng để làm khô khí ẩm nào sau đây?

Xem đáp án » 25/09/2022 9,377

Câu 4:

Thành phần phần trăm của Na và Ca trong hợp chất NaOH và Ca(OH)2 lần lượt là:

Xem đáp án » 25/09/2022 7,596

Câu 5:

Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

Xem đáp án » 25/09/2022 5,803

Câu 6:

Dẫn 1,68 lít khí CO2(đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3  duy nhất thì x có giá trị là:

Xem đáp án » 25/09/2022 4,714

Câu 7:

Hòa tan 6,2 gam Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là

Xem đáp án » 25/09/2022 3,113

Bình luận


Bình luận