Câu hỏi:

25/09/2022 580

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4  1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là

Xem đáp án » 25/09/2022 11,456

Câu 2:

Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 là

Xem đáp án » 25/09/2022 10,127

Câu 3:

NaOH rắn có khả năng hút nước rất mạnh nên có thể dùng làm khô một số chất. NaOH dùng để làm khô khí ẩm nào sau đây?

Xem đáp án » 25/09/2022 9,378

Câu 4:

Thành phần phần trăm của Na và Ca trong hợp chất NaOH và Ca(OH)2 lần lượt là:

Xem đáp án » 25/09/2022 7,596

Câu 5:

Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

Xem đáp án » 25/09/2022 5,807

Câu 6:

Dẫn 1,68 lít khí CO2(đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3  duy nhất thì x có giá trị là:

Xem đáp án » 25/09/2022 4,721

Câu 7:

Hòa tan 6,2 gam Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là

Xem đáp án » 25/09/2022 3,124

Bình luận


Bình luận