Câu hỏi:

25/09/2022 1,249

Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu được hỗn hợp khí là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu được hỗn hợp khí là (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có thể phân biệt BaCl2 và NaCl bằng dung dịch:

Xem đáp án » 25/09/2022 11,043

Câu 2:

Hoà tan 7,18 gam muối NaCl vào 20 gam nước ở 20°C thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là

Xem đáp án » 25/09/2022 10,028

Câu 3:

Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M. Khối lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án » 25/09/2022 8,468

Câu 4:

Để loại bớt muối Na2SO4 có lẫn trong dung dịch NaCl ta dùng:

Xem đáp án » 25/09/2022 4,435

Câu 5:

Nung kali nitrat (KNO3) ở nhiệt độ cao, ta thu được chất khí là

Xem đáp án » 25/09/2022 4,174

Câu 6:

Khi làm nguội 1026,4 gam dung dịch bão hòa R2SO4  từ 80oC xuống 10oC thì có 395,4 gam tinh thể R2SO4. nH2O tách ra khỏi dung dịch (trong đó R là kim loại kiềm và n nguyên, thỏa mãn điều kiện 7< n < 12). Biết độ tan của R2SO480oC10oC lần lượt là 28,3 gam và 9 gam. Kim loại R là

Xem đáp án » 25/09/2022 3,456

Câu 7:

Hoà tan 10,95 gam KNO3 vào 150 gam nước thì được dung dịch bão hoà ở 20oC, độ tan của KNO3ở nhiệt độ này là

Xem đáp án » 25/09/2022 2,664

Bình luận


Bình luận