Bài tập trắc nghiệm Hóa 9 Bài 10: Một số muối quan trọng hay, chi tiết

  • 1770 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Muối kali nitrat (KNO3):

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Để loại bớt muối Na2SO4 có lẫn trong dung dịch NaCl ta dùng:

Xem đáp án

Để loại bớt muối Na2SO4 có lẫn trong dung dịch NaCl ta dùng:  A. dung dịch AgNO3  B. dung dịch HCl  C. dung dịch BaCL2 (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

k

2 năm trước

knhilai

Bình luận


Bình luận