Câu hỏi:

23/08/2020 547

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: C

Đối với biểu thức không có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là : Lũy thừa→ Nhân và chia → Cộng và trừ  

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của biểu thức 2[(195 + 35:7):8 + 195] - 400 bằng

Xem đáp án » 23/08/2020 8,196

Câu 2:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn 240−[23+(13+24.3−x)]=132?

Xem đáp án » 23/08/2020 3,000

Câu 3:

Tìm x  thỏa mãn 60 - 3(x:2 - 2) = 51

Xem đáp án » 23/08/2020 1,923

Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn [(8x−12):4].33=36

Xem đáp án » 23/08/2020 1,705

Câu 5:

Kết quả của phép tính 34.6-[131-15-92] là

Xem đáp án » 23/08/2020 1,581

Câu 6:

Kết quả của phép tính 2.53-36:32+19-92 là:

Xem đáp án » 23/08/2020 1,298

Câu 7:

Câu nào dưới đây là đúng khi nói đến giá trị của A=18.{420:6+[150−(68.2−23.5)]}?

Xem đáp án » 23/08/2020 844

Bình luận


Bình luận