Câu hỏi:

24/08/2020 469

Số x là ước chung của số a và số b nếu:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: C

Số x là ước chung của a,b nếu x vừa là ước của a vừa là ước của b

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết các tập hợp Ư(10);Ư(25);ƯC(10,25)

Xem đáp án » 24/08/2020 2,578

Câu 2:

Cho a ∈ BC(6;8), vậy số a nhận giá trị nào sau đây:

Xem đáp án » 24/08/2020 2,462

Câu 3:

Tìm các ước chung của 18;30;42.

Xem đáp án » 24/08/2020 1,508

Câu 4:

Cho tập hợp X là ước của 35 và lớn hơn 5. Cho tập Y là bội của 8 và nhỏ hơn 50. Gọi M là giao của 2  tập hợp X và Y, tập hợp M có bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án » 24/08/2020 915

Câu 5:

Số x là ước chung của số a và số b nếu:

Xem đáp án » 24/08/2020 746

Câu 6:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Nếu x⋮ a  và x ⋮ b thì x là … của a và b."

Xem đáp án » 24/08/2020 731

Câu 7:

Tìm ước chung của 12 và 20

Xem đáp án » 24/08/2020 660

Bình luận


Bình luận