Câu hỏi:

27/08/2020 1,842

Prôtêin không có chức năng nào sau đây ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Protein không có chức năng truyền đạt thông tin di truyền

Protein có chức năng cấu trúc: collagen, keratin

Protein có chức năng xúc tác: các enzyme: amilaza; pepsin…

Protein có chức năng điều hoà trao đổi chất: hormone

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là

Xem đáp án » 27/08/2020 12,886

Câu 2:

Phân tử prôtêin được cấu tạo từ các đơn phân là gì?

Xem đáp án » 27/08/2020 8,002

Câu 3:

Các chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lò xo hay gấp nếp hình ziczăc lại cuộn xoắn một lần nữa theo các kiểu khác nhau tương ứng với hình thức cấu trúc ở bậc nào?

Xem đáp án » 27/08/2020 6,513

Câu 4:

Chuỗi pôlipeptit mạch thẳng tương ứng với hình thức cấu trúc ở bậc nào?

Xem đáp án » 27/08/2020 6,405

Câu 5:

Nội dung nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án » 27/08/2020 6,301

Câu 6:

Đơn phân cấu tạo của prôtêin là

Xem đáp án » 27/08/2020 5,150

Câu 7:

Chuỗi axit amin tạo các vòng xoan lò xo trong cấu trúc bậc mấy của phân tử prôtêin ?

Xem đáp án » 27/08/2020 4,538

Bình luận


Bình luận