Câu hỏi:

15/09/2020 17,633

Động vật nào sau đây chỉ có hình thức tiêu hoá nội bào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Trùng giày chỉ có tiêu hóa nội bào do chúng chưa có cơ quan tiêu hóa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ưu điểm của tiêu hoá thức ăn ở động vật có túi tiêu hoá so với động vật chưa có cơ quan tiêu hóa tiêu hoá?

Xem đáp án » 15/09/2020 39,747

Câu 2:

Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

Xem đáp án » 15/09/2020 29,413

Câu 3:

Động vật nào sau đây có hình thức tiêu hoá ngoại bào đến nội bào?

Xem đáp án » 15/09/2020 20,044

Câu 4:

Ở thủy tức, thức ăn đuợc tiêu hóa bằng hình thức

Xem đáp án » 15/09/2020 11,869

Câu 5:

Hình thức tiêu hóa ở ruột khoang 

Xem đáp án » 15/09/2020 9,784

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây về hoạt động tiêu hóa của động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là không đúng 

Xem đáp án » 15/09/2020 8,763

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900