Câu hỏi:

15/09/2020 11,870

Ở thủy tức, thức ăn đuợc tiêu hóa bằng hình thức

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Thuỷ tức có cơ quan tiêu hoá dạng túi, 1 phần thức ăn được tiêu hoá ngoại bào, sau đó được tiêu hoá ngoại bào

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ưu điểm của tiêu hoá thức ăn ở động vật có túi tiêu hoá so với động vật chưa có cơ quan tiêu hóa tiêu hoá?

Xem đáp án » 15/09/2020 39,748

Câu 2:

Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

Xem đáp án » 15/09/2020 29,414

Câu 3:

Động vật nào sau đây có hình thức tiêu hoá ngoại bào đến nội bào?

Xem đáp án » 15/09/2020 20,045

Câu 4:

Động vật nào sau đây chỉ có hình thức tiêu hoá nội bào?

Xem đáp án » 15/09/2020 17,635

Câu 5:

Hình thức tiêu hóa ở ruột khoang 

Xem đáp án » 15/09/2020 9,785

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây về hoạt động tiêu hóa của động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là không đúng 

Xem đáp án » 15/09/2020 8,764

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900