Câu hỏi:

17/09/2020 3,047

So với túi tiêu hóa, ống tiêu hóa có cấu tạo hoàn chỉnh hơn vì 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Ống tiêu hóa hoàn chỉnh hơn túi tiêu hóa vì có sự phân hóa cao và hệ enzyme tiêu hóa đa dạng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào dưới đây không đúng với cấu tạo của ống tiêu hoá ở người?

Xem đáp án » 17/09/2020 24,257

Câu 2:

Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

Xem đáp án » 17/09/2020 22,185

Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

Xem đáp án » 15/09/2020 20,153

Câu 4:

Những điểm giống nhau trong tiêu hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

Xem đáp án » 17/09/2020 19,904

Câu 5:

Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2020 16,691

Câu 6:

Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

Xem đáp án » 17/09/2020 16,200

Câu 7:

Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2020 13,810

Bình luận


Bình luận