Câu hỏi:

17/09/2020 395

Quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở ruột non. Điều nào giải thích không đúng ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A

Phát biểu sai là A.

Vì thức ăn ở ruột non được biến đổi nhờ các enzyme tiêu hóa chứ không phải hệ vi sinh vật

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào dưới đây không đúng với cấu tạo của ống tiêu hoá ở người?

Xem đáp án » 17/09/2020 24,271

Câu 2:

Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

Xem đáp án » 17/09/2020 22,204

Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

Xem đáp án » 15/09/2020 20,165

Câu 4:

Những điểm giống nhau trong tiêu hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

Xem đáp án » 17/09/2020 19,921

Câu 5:

Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2020 16,714

Câu 6:

Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

Xem đáp án » 17/09/2020 16,221

Câu 7:

Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2020 13,819

Bình luận


Bình luận