Câu hỏi:

18/09/2020 2,336

Hệ dẫn truyền tim gồm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A

Hệ dẫn truyền tim gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puốc kin

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khả năng co giãn tự động theo chu kì của tim là

Xem đáp án » 18/09/2020 21,552

Câu 2:

Nhịp tim sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/09/2020 11,070

Câu 3:

Tim chịu sự điều khiển của trung ương giao cảm và đối giao cảm như thế nào?

Xem đáp án » 18/09/2020 3,631

Câu 4:

Nhịp tim sẽ giảm xuống trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/09/2020 3,166

Câu 5:

Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng là do

Xem đáp án » 18/09/2020 2,315

Câu 6:

Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng thì cơ tim

Xem đáp án » 18/09/2020 1,961

Bình luận


Bình luận