Câu hỏi:

18/09/2020 3,766

Tim chịu sự điều khiển của trung ương giao cảm và đối giao cảm như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A

Dây giao cảm có tác dụng làm tăng nhịp và tăng sức co tim. Dây đối giao cảm làm giảm nhịp và sức co tim

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khả năng co giãn tự động theo chu kì của tim là

Xem đáp án » 18/09/2020 21,812

Câu 2:

Nhịp tim sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/09/2020 11,167

Câu 3:

Nhịp tim sẽ giảm xuống trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/09/2020 3,243

Câu 4:

Hệ dẫn truyền tim gồm

Xem đáp án » 18/09/2020 2,440

Câu 5:

Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng là do

Xem đáp án » 18/09/2020 2,363

Câu 6:

Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng thì cơ tim

Xem đáp án » 18/09/2020 2,016

Bình luận


Bình luận