Câu hỏi:

18/09/2020 3,328

Máu của người chảy trong hệ mạch theo chiều

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Máu chảy trong hệ mạch tuần hoàn theo chiều từ động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → động mạch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bệnh xơ vữa động mạch có mối liên hệ mật thiết với loại lipit nào dưới đây ?

Xem đáp án » 20/09/2020 11,077

Câu 2:

Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

Xem đáp án » 20/09/2020 8,764

Câu 3:

Chứng huyết áp thấp biểu hiện khi

Xem đáp án » 19/09/2020 7,625

Câu 4:

Huyết áp là

Xem đáp án » 19/09/2020 6,457

Câu 5:

Vận tốc máu là?

Xem đáp án » 20/09/2020 4,861

Câu 6:

Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng khi đề cập đến vận tốc máu và tương quan giữa nó với huyết áp và tổng tiết diện ? 1. Ở động mạch tổng tiết diện lớn nhất, huyết áp lớn nhất và vận tốc máu lớn nhất. 2. Khi tổng tiết diện mạch nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ lớn. 3. Ở mao mạch tổng tiết diện lớn nhất, huyết áp cao nhất và vận tốc máu chậm nhất.

4. Ở tĩnh mạch vì xa tim nên huyết áp thấp nhất và vận tốc máu nhanh nhất

Xem đáp án » 20/09/2020 4,367

Câu 7:

Vận tốc máu ở các mạch giảm theo chiều?

Xem đáp án » 20/09/2020 3,716

Bình luận


Bình luận