Trắc nghiệm Sinh 20 (có đáp án): Hoạt động của hệ mạch

  • 457 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hệ mạch máu của người gồm:

I. Động mạch;    II. Tĩnh mạch;    III. Mao mạch.

Máu chảy trong hệ mạch theo chiều

Xem đáp án

Đáp án là A

Máu chảy trong hệ mạch tuần hoàn theo chiều từ động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → động mạch


Câu 2:

Máu của người chảy trong hệ mạch theo chiều

Xem đáp án

Đáp án là B

Máu chảy trong hệ mạch tuần hoàn theo chiều từ động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → động mạch


Câu 3:

Động mạch là

Xem đáp án

Đáp án là B

Động mạch là những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan


Câu 4:

Động mạch là những mạch máu

Xem đáp án

Đáp án là D

Động mạch là những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan


Câu 5:

Mao mạch là

Xem đáp án

Đáp án là B

Mao mạch là những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu và tế bào


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận