Câu hỏi:

07/10/2020 260

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vậy đáp án đúng là:

Rủ nhau đi cấy đi cày,

     Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.

              Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,

 

Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào mỗi chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 357

Câu 2:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 337

Câu 3:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 325

Câu 4:

Con hãy điền d hoặc v vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 308

Câu 5:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 289

Câu 6:

Con hãy điền d hoặc v vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 269

Bình luận


Bình luận