Câu hỏi:

07/10/2020 358

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào mỗi chỗ trống thích hợp:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vậy đáp án đúng là:

Thân em như hạt mưa rào,

    Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa.

Thân em như hạt mưa sa,

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 337

Câu 2:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 325

Câu 3:

Con hãy điền d hoặc v vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 309

Câu 4:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 289

Câu 5:

Con hãy điền d hoặc v vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 269

Câu 6:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 260

Bình luận


Bình luận