Thực hành Ôn tập cuối học kì II: Tiết 6

  • 1193 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau :

Xem đáp án

Những câu hoàn chỉnh là :

a. Cha mẹ nuối con khôn lớn thành người.

b. Bà tra hạt rau xuống luống đất.


Câu 2:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là :

Chiếc đồng hồ nhà ta
Chạy không ngừng không nghỉ
Nó chẳng ngủ bao giờ
Là vì sao, ông nhỉ !


Câu 3:

Con hãy điền từ thích hợp vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án

Những câu hoàn chỉnh là :

a. Mẹ làm món giò chả rất khéo.

b. Nam xung phong lên bảng trả lời cô giáo


Câu 4:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống thích hợp:

    Bà tôi ...ậm rãi nói :

- Có bận bố ...áu lăn tõm xuống ao, ướt như ...uột lột.

    Tôi ngơ ngác :

- Thế mà bố ...áu không việc gì ạ ?

    Bà cười và giải thích :

- Ao nông, bố ..áu lại biết bơi.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

    Bà tôi chậm rãi nói :

- Có bận bố cháu lăn tõm xuống ao, ướt như chuột lột.

    Tôi ngơ ngác :

- Thế mà bố cháu không việc gì ạ ?

    Bà cười và giải thích :

- Ao nông, bố cháu lại biết bơi.


Câu 5:

Con hãy điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là :

a. Bé gái giận dữ vì bị mất đồ chơi.

b. Chú chó canh giữ cho ngôi nhà.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận