Câu hỏi:

07/10/2020 309

Con hãy điền d hoặc v vào chỗ trống thích hợp:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vậy đáp án đúng là:

Bên bờ vải nhãn hai hàng,

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

-Đáp án: vải, dưới

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào mỗi chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 357

Câu 2:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 337

Câu 3:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 325

Câu 4:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 289

Câu 5:

Con hãy điền d hoặc v vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 269

Câu 6:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 260

Bình luận


Bình luận