Câu hỏi:

07/10/2020 277

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống sau :

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vậy đáp án đúng là:

Tháng giêng  là tháng ăn chơi

 

Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào mỗi chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 344

Câu 2:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 322

Câu 3:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 310

Câu 4:

Con hãy điền d hoặc v vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 289

Câu 5:

Con hãy điền d hoặc v vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 263

Câu 6:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 249

Bình luận


Bình luận