Câu hỏi:

07/10/2020 188

Con hãy điền từ thích hợp vào những chỗ trống sau :

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những câu hoàn chỉnh là :

a. Mẹ làm món giò chả rất khéo.

b. Nam xung phong lên bảng trả lời cô giáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào mỗi chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 345

Câu 2:

Con hãy điền ch hoặc tr vào những chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 323

Câu 3:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 311

Câu 4:

Con hãy điền d hoặc v vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 291

Câu 5:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống sau :

Xem đáp án » 07/10/2020 279

Câu 6:

Con hãy điền d hoặc v vào những chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 263

Câu 7:

Con hãy điền r, d hoặc gi  vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án » 07/10/2020 250

Bình luận


Bình luận