Câu hỏi:

07/10/2020 293

Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn giữ cấu trúc cơ thể đơn bào đơn giản vì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Cơ thể đơn bào có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh, trao đổi chất dinh dưỡng và sinh trưởng nhanh nên dễ thích ứng với môi trường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

Xem đáp án » 06/10/2020 3,646

Câu 2:

Ngày nay vẫn còn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì

Xem đáp án » 07/10/2020 2,461

Câu 3:

Nhận xét nào dưới đây về quá trình tiến hoá là không đúng

Xem đáp án » 06/10/2020 1,441

Câu 4:

Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng

Xem đáp án » 07/10/2020 1,436

Câu 5:

Sinh giới đã không tiến hoá theo chiều hướng nào dưới đây?

Xem đáp án » 07/10/2020 1,147

Câu 6:

Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?

Xem đáp án » 06/10/2020 1,128

Câu 7:

Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn không tiến hoá thành các loài đa bào vì

Xem đáp án » 07/10/2020 1,072

Bình luận


Bình luận