Câu hỏi:

07/10/2020 568

Tiến hóa lớn dựa trên cơ sở nghiên cứu nào?

1. Các thực nghiệm khoa học

2. Nghiên cứu hóa thạch và lịch sử hình thành sinh giới

3. Nghiên cứu phân loại học thông qua đặc điểm hình thái, hóa sinh, sinh học phân tử...

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Tiến hoá lớn được nghiên cứu trên cơ sở của các hóa thạch, lịch sử hình thành sinh giới và các nghiên cứu phân loại học thông qua đặc điểm hình thái, hóa sinh, sinh học phân tử...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

Xem đáp án » 06/10/2020 3,660

Câu 2:

Ngày nay vẫn còn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì

Xem đáp án » 07/10/2020 2,473

Câu 3:

Nhận xét nào dưới đây về quá trình tiến hoá là không đúng

Xem đáp án » 06/10/2020 1,459

Câu 4:

Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng

Xem đáp án » 07/10/2020 1,442

Câu 5:

Sinh giới đã không tiến hoá theo chiều hướng nào dưới đây?

Xem đáp án » 07/10/2020 1,149

Câu 6:

Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?

Xem đáp án » 06/10/2020 1,129

Câu 7:

Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn không tiến hoá thành các loài đa bào vì

Xem đáp án » 07/10/2020 1,082

Bình luận


Bình luận