Câu hỏi:

12/10/2020 805

Cho các dung dịch riêng biệt mất nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, KCl. Thuốc thử để nhận biết tất cả các dung dịch trên là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Khi tác dụng với Ba(OH)2:

-         NH4Cl: Tạo khí mùi khai NH3

-         AlCl3: tạo kết tủa keo Al(OH)3, thêm dư Ba(OH)2 thì kết tủa tan

-         FeCl3: Tạo kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3

-         Na2SO4: Tạo kết tủa trắng BaSO4

-         (NH4)2SO4: Tạo kết tủa trắng BaSO4 và khí mùi khai NH3

-         KCl: không hiện tượng

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các dung dịch AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Dùng thuốc thử nào để phân biệt các dung dịch trên

Xem đáp án » 12/10/2020 10,222

Câu 2:

Hóa chất phân biệt ba dung dịch riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4

Xem đáp án » 12/10/2020 7,144

Câu 3:

Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4 , NH4Cl có thể dùng

Xem đáp án » 12/10/2020 3,226

Câu 4:

Để chuẩn độ 20ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và HNO3 aM cần dùng 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Giá trị của a là:

Xem đáp án » 12/10/2020 1,047

Câu 5:

Có 4 lọ  đựng các dung dịch không màu HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Thuốc thử nào cần dùng để nhận biết các dung dịch trên:

Xem đáp án » 12/10/2020 1,033

Câu 6:

Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3

Xem đáp án » 12/10/2020 816

Bình luận


Bình luận