Câu hỏi:

12/10/2020 321

Hóa chất phân biệt ba dung dịch riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4

Trả lời:

Đáp án: C

Tạo kết tủa trắng BaSO4 là dung dịch H2SO4

Tạo kết tủa  trắng AgCl là HCl

Còn lại là dung dịch HNO3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các dung dịch AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Dùng thuốc thử nào để phân biệt các dung dịch trên

Xem đáp án » 12/10/2020 742

Câu 2:

Trong các dung dịch sau: Ca(OH)2, BaCl2, Br2, H2S. Số dung dịch có thể dùng để phân biệt được 2 khí CO2 VÀ SO2 là:

Xem đáp án » 12/10/2020 161

Câu 3:

Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4 , NH4Cl có thể dùng

Xem đáp án » 12/10/2020 130

Câu 4:

Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3

Xem đáp án » 12/10/2020 123

Câu 5:

Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch , sử dụng hóa chất là

Xem đáp án » 12/10/2020 123

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »