Câu hỏi:

12/10/2020 824

Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Khi cho NaOH vào các dung dịch :

-         Tạo kết tủa  trắng không tan Mg(OH)2 là MgCl2

-         Không hiện tượng là BaCl2

-         Lúc đầu kết tủa sau kết tủa tan là AlCl3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các dung dịch AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Dùng thuốc thử nào để phân biệt các dung dịch trên

Xem đáp án » 12/10/2020 10,240

Câu 2:

Hóa chất phân biệt ba dung dịch riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4

Xem đáp án » 12/10/2020 7,167

Câu 3:

Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4 , NH4Cl có thể dùng

Xem đáp án » 12/10/2020 3,235

Câu 4:

Để chuẩn độ 20ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và HNO3 aM cần dùng 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Giá trị của a là:

Xem đáp án » 12/10/2020 1,050

Câu 5:

Có 4 lọ  đựng các dung dịch không màu HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Thuốc thử nào cần dùng để nhận biết các dung dịch trên:

Xem đáp án » 12/10/2020 1,044

Câu 6:

Cho các dung dịch riêng biệt mất nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, KCl. Thuốc thử để nhận biết tất cả các dung dịch trên là:

Xem đáp án » 12/10/2020 816

Bình luận


Bình luận