Câu hỏi:

16/10/2020 314

Chi tiết nào thể hiến sức mạnh của con cá kiếm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những chi tiết miêu tả sức mạnh của con cá kiếm:

+ Lượn những vòng tròn rất lớn

+ Ông lão thấy hoa mắt suốt cả tiếng đồng hồ, mồ hôi xát muối vào mắt lão bà xát muối lên vết cắt phía trên mắt và trán.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa hình tượng con cá kiếm:

Xem đáp án » 16/10/2020 1,166

Câu 2:

Ông lão Xan-ti-a-gô đã phải chiến đấu với con cá kiếm bao lâu mới khuất phục được nó?

Xem đáp án » 16/10/2020 584

Câu 3:

Ý nghĩa hình tượng ông lão Xan-ti-a-go:

Xem đáp án » 16/10/2020 475

Câu 4:

Nguyên lí “tảng băng trôi” của Hê-minh-uê được hiểu như thế nào?

Xem đáp án » 16/10/2020 423

Câu 5:

Hình tượng ông lão Xan-ti-a-gô được khắc họa chủ yếu qua nghệ thuật:

Xem đáp án » 16/10/2020 386

Câu 6:

Hình ảnh các vòng lượn của con cá kiếm được lặp đi lặp lại nhiều lần thể hiện:

Xem đáp án » 16/10/2020 295

Bình luận


Bình luận