Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Phân tích Ông già và biển cả

  • 928 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nhân vật chính trong đoạn trích Ông già và biển cả (SGK/127)

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nguyên lí “tảng băng trôi” của Hê-minh-uê được hiểu như thế nào?

Xem đáp án

Nguyên lí “tảng băng trôi” của Hê-minh-uê:

- Dựa vào hiện tượng tự nhiên: nếu tảng băng trôi trên đại dương thì chỉ có một phần nổi trên mặt nước và bảy phần chìm dưới mặt nước

- Nhà văn phải hiểu biết cặn kẽ về điều muốn viết, sau đó lược bỏ những chi tiết không cần thiết, giữ lại những phần cốt lõi, sắp xếp lại để người đọc vẫn có thể hiểu được những gì tác giả đã lược bỏ

- Người đọc phải đồng sáng tạo mới có thể hiểu được “bảy phần chìm”, những hình tượnng, những hình ảnh,…giàu tính tượng trưng đa nghĩa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chi tiết nào thể hiến sức mạnh của con cá kiếm?

Xem đáp án

Những chi tiết miêu tả sức mạnh của con cá kiếm:

+ Lượn những vòng tròn rất lớn

+ Ông lão thấy hoa mắt suốt cả tiếng đồng hồ, mồ hôi xát muối vào mắt lão bà xát muối lên vết cắt phía trên mắt và trán.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hình ảnh các vòng lượn của con cá kiếm được lặp đi lặp lại nhiều lần thể hiện:

Xem đáp án

Hình ảnh các vòng lượn được lặp đi lặp lại nhiều lần thể hiện những cố gắng cuối cùng nhưng hết sức mãnh liệt, kiên trì của con cá kiếm nhằm tìm cách thoát khỏi sợi dây câu của ông lão để dành lại cuộc sống tự do, tự nhiên theo bản năng.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận