Câu hỏi:

16/10/2020 239

Nhân vật chính trong đoạn trích Ông già và biển cả (SGK/127)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa hình tượng con cá kiếm:

Xem đáp án » 16/10/2020 1,166

Câu 2:

Ông lão Xan-ti-a-gô đã phải chiến đấu với con cá kiếm bao lâu mới khuất phục được nó?

Xem đáp án » 16/10/2020 584

Câu 3:

Ý nghĩa hình tượng ông lão Xan-ti-a-go:

Xem đáp án » 16/10/2020 475

Câu 4:

Nguyên lí “tảng băng trôi” của Hê-minh-uê được hiểu như thế nào?

Xem đáp án » 16/10/2020 423

Câu 5:

Hình tượng ông lão Xan-ti-a-gô được khắc họa chủ yếu qua nghệ thuật:

Xem đáp án » 16/10/2020 386

Câu 6:

Chi tiết nào thể hiến sức mạnh của con cá kiếm?

Xem đáp án » 16/10/2020 313

Câu 7:

Hình ảnh các vòng lượn của con cá kiếm được lặp đi lặp lại nhiều lần thể hiện:

Xem đáp án » 16/10/2020 295

Bình luận


Bình luận