Câu hỏi:

23/10/2020 165

Vẽ tia phân giác của các góc được cho dưới đây:

 

Trả lời:

a) Đo góc, ta được xOt^=72°.Do đó, để vẽ Tia phân giác Oy của góc xot, ta vẽ  tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Ot sao cho xOy^ =36°.

Tương tự ý a, ta xác định tia phân giác của các góc ở ý b) và c) như sau:

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai góc kề bù xOyyOz. Biết xOy^ = 50°. Tính số đo góc xOt để tia Ot là tia phân giác của góc yOz.

Xem đáp án » 24/10/2020 101

Câu 2:

Vẽ hai góc kề bù xOyyOz, biết xOy^= 70°. Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz.

a) Tính số đo góc yOzyOt.

b) Tính số đo góc xOt.

Xem đáp án » 24/10/2020 92

Câu 3:

Cho góc xOy. Vẽ tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOz. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOz.

a) Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc tOm.

b) Chứng tỏ xOy^ = 4 tOz^.

c) Tính giá trị lớn nhất của góc tOm.

Xem đáp án » 24/10/2020 86

Câu 4:

Cho hai tia OM và ON nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa tia OP. Biết MOP^=50°,NOP^=80°. Vẽ tia OK là tia phân giác của góc MOP. Tính số đo các góc MOK, KOPKON.

Xem đáp án » 24/10/2020 82

Câu 5:

Trên nửa mặt phẳng chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC OD sao cho AOB^=20°,AOC^=40°,AOD^=60°.

a) Tính số đo góc BOC. Từ đó suy ra OB là tia phân giác của góc AOC.

b) Tính số đo góc CODBOD.

c) Tia OC có phải tia phân giác của góc BOD không? Vì sao?

Xem đáp án » 24/10/2020 78

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »