Câu hỏi:

24/10/2020 405

Cho tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy điểm 8 sao cho OB = 5cm.

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA, OB. Tính độ dài các đoạn thẳng OM, ON và MN.

Trả lời:

Tính được OM = 1,5 cm, ON = 2,5 cm, MN = 4 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn thẳng AB = 8cm, lấy điểm C thuộc đoạn, thẳng AB sao cho BC = 5cm.

Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = 3cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng CD.

Xem đáp án » 24/10/2020 504

Câu 2:

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox, lấy điểm M sao cho OM = 4 cm. Trên tia Oy, lấy điểm N sao cho ON = 2cm. Gọi A và B lần lượt là trung điểm của OM và ON.

Chứng tỏ O nằm giữa hai điểm A và B.

Xem đáp án » 24/10/2020 470

Câu 3:

Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB. Tính độ dài MN, biết AB = a.

Xem đáp án » 24/10/2020 300

Câu 4:

Cho tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy điểm 8 sao cho OB = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Xem đáp án » 24/10/2020 291

Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB. Điểm C nằm giữa A và B sao cho AC =13AB.

Điểm O nằm trên tia CB sao cho CO = 12 AC. Chứng tỏ:

O là trung điểm của đoạn thẳng BA

Xem đáp án » 24/10/2020 267

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »