Câu hỏi:

25/10/2020 198

Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 4 gồm bốn chữ số, chữ số tận cùng bằng 2?

Trả lời:

Các số phải đếm có dạng abc2 

Chữ số a có 9 cách chọn (1≤a≤9; a¥)

Với mỗi cách chọn a, chữ số b có 10 cách chọn ((0≤b≤9; b¥)

Với mỗi cách chọn a, b chữ số c có 5 cách chọn (1, 3, 5, 7, 9) để tạo với chữ số 2 tận cùng làm thành số chia hết cho 4.

Vậy tất cả có: 9.10.5 = 450 số.

Nhận xét: Những chữ số có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết giá trị tương ứng của các số La Mã trong hệ thập phân:

XXVIII: ......

LXXI: ......

LXX: .....

CXVI: ......

DCLX: ......

MDCL: .....

IX: .....

XL: ....

XLIV: .....

Viết các số thập phân dưới dạng số La Mã

+ 12: ....

+ 24: ...

+ 59: ....

+ 162: ...

+ 464: ...

+ 1208: ...

+ 2029: ...

Xem đáp án » 25/10/2020 282

Câu 2:

Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là 300. Tìm ba số tự nhiên đó

Xem đáp án » 24/10/2020 260

Câu 3:

Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau trong đó có đúng một chữ số 3?

Xem đáp án » 25/10/2020 199

Câu 4:

Một học sinh nhân một số với 463. Vì bạn đó viết các chữ số tận cùng của các tích riêng ở cùng một cột nên tích bằng 30524. Tìm số bị nhân?

Xem đáp án » 25/10/2020 167

Câu 5:

Cho số 1234. Hãy viết thêm chữ số 5 xen giữa các chữ số của nó để được một số

a) Nhỏ nhất có thể được;

b) Lớn nhất có thể được;

Xem đáp án » 25/10/2020 146

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »