Câu hỏi:

03/11/2020 462

a) Số 12 có là ước chung của 24 và 40 không? Vì sao?

b) Số 124 có là bội chung của 31; 62 và 4 không? Vì sao?

Câu hỏi trong đề:   Ước chung và bội chung !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Số 12 không phải là ước chung của 24 và 40 vì 40 không chia hết cho12.

b) Số 124 là bội chung của 31; 62 và 4 vì 124 chia hết cho các số đã cho

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền kí hiệuhoặcvào ô trng cho đúng:

a) 36BC(6; 21);

b) 3ƯC(30; 42);

c) 30BC(5; 12; 15);

d) 4ƯC(16; 20; 30)

Xem đáp án » 03/11/2020 283

Bình luận


Bình luận