Câu hỏi:

03/11/2020 283

Điền kí hiệuhoặcvào ô trng cho đúng:

a) 36BC(6; 21);

b) 3ƯC(30; 42);

c) 30BC(5; 12; 15);

d) 4ƯC(16; 20; 30)

Câu hỏi trong đề:   Ước chung và bội chung !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) 36BC(6; 21);

b) 3ƯC(30; 42);

c) 30BC(5; 12; 15);

d) 4ƯC(16; 20; 30)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a) Số 12 có là ước chung của 24 và 40 không? Vì sao?

b) Số 124 có là bội chung của 31; 62 và 4 không? Vì sao?

Xem đáp án » 03/11/2020 461

Bình luận


Bình luận