Câu hỏi:

05/11/2020 54

Số 111 đọc là:

Trả lời:

Số 111 đọc là “ Một trăm mười một”

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số biểu diễn số ô vuông của hình trên là:

Xem đáp án » 05/11/2020 101

Câu 2:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

187, 178, 189, 198

Xem đáp án » 05/11/2020 77

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số gồm 1 trăm, 3 chục và 2 đơn vị  là

Xem đáp án » 05/11/2020 73

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số một trăm hai mươi lăm được viết là 

Xem đáp án » 05/11/2020 68

Câu 5:

189 < ....... < 191

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 05/11/2020 62

Câu 6:

Số chẵn liền trước của số 176 là:

Xem đáp án » 05/11/2020 61

Bình luận


Bình luận