Câu hỏi:

05/11/2020 58

Cho tia số sau:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Trả lời:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 193

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số biểu diễn số ô vuông của hình trên là:

Xem đáp án » 05/11/2020 99

Câu 2:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

187, 178, 189, 198

Xem đáp án » 05/11/2020 75

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số gồm 1 trăm, 3 chục và 2 đơn vị  là

Xem đáp án » 05/11/2020 69

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số một trăm hai mươi lăm được viết là 

Xem đáp án » 05/11/2020 66

Câu 5:

189 < ....... < 191

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 05/11/2020 59

Câu 6:

Số chẵn liền trước của số 176 là:

Xem đáp án » 05/11/2020 59

Bình luận


Bình luận