Câu hỏi:

05/11/2020 102

Số biểu diễn số ô vuông của hình trên là:

Trả lời:

Số biểu diễn số ô vuông trong hình là 122

Đáp án là B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

187, 178, 189, 198

Xem đáp án » 05/11/2020 77

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số gồm 1 trăm, 3 chục và 2 đơn vị  là

Xem đáp án » 05/11/2020 73

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số một trăm hai mươi lăm được viết là 

Xem đáp án » 05/11/2020 68

Câu 4:

189 < ....... < 191

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 05/11/2020 62

Câu 5:

Số chẵn liền trước của số 176 là:

Xem đáp án » 05/11/2020 61

Bình luận


Bình luận