Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Các số từ 111 đến 200

  • 308 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số 111 đọc là:

Xem đáp án

Số 111 đọc là “ Một trăm mười một”

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Số biểu diễn số ô vuông của hình trên là:

Xem đáp án

Số biểu diễn số ô vuông trong hình là 122

Đáp án là B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số gồm 1 trăm, 3 chục và 2 đơn vị  là

Xem đáp án

Số gồm 1 trăm 3 chục và 2 đơn vị là 132

Số cần điền vào ô trống là 132


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận