Câu hỏi:

05/11/2020 240

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

187, 178, 189, 198

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:  198, 189, 187, 178

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số chẵn liền trước của số 176 là:

Xem đáp án » 05/11/2020 227

Câu 2:

Số biểu diễn số ô vuông của hình trên là:

Xem đáp án » 05/11/2020 189

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số một trăm hai mươi lăm được viết là 

Xem đáp án » 05/11/2020 163

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số gồm 1 trăm, 3 chục và 2 đơn vị  là

Xem đáp án » 05/11/2020 163

Câu 5:

Cho tia số sau:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Xem đáp án » 05/11/2020 150

Câu 6:

189 < ....... < 191

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 05/11/2020 149

Bình luận


Bình luận