Câu hỏi:

12/12/2020 694

A. Trắc nghiệm

Sơ đồ nào dưới đây minh họa đúng con đường truyền năng lượng ánh sáng giữa các sắc tố quang hợp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn c. Carôtennôit → diệp lục b → diệp lục a → diệp lục a ở trung tâm phản ứng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B. Tự luận

Phân biệt dòng mạch rây và dòng mạch gỗ.

Xem đáp án » 12/12/2020 21,419

Câu 2:

Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu có chứa một enzim đặc biệt, giúp cho sự cộng sinh của chúng với cây trồng này, đó là

Xem đáp án » 12/12/2020 2,655

Câu 3:

Trong đất, vi khuẩn nitrat hóa có vai trò gì?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,862

Câu 4:

Từ 1 phân tử glucôzơ trải qua quá trình phân giải hiếu khí sẽ tạo ra bao nhiêu ATP?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,858

Câu 5:

Để bảo quản hạt giống, người ta thường sấy thật khô. Điều này cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với hoạt động hô hấp ở hạt?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,001

Câu 6:

Trình bày ngắn gọn quá trình quang hợp ở thực vật C3

Xem đáp án » 12/12/2020 901

Câu 7:

Nguyên tố nào dưới đây không phải là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với mọi cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 889

Bình luận


Bình luận