Câu hỏi:

12/12/2020 1,860

Trong đất, vi khuẩn nitrat hóa có vai trò gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn d. Chuyển hóa amôni thành nitrat

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B. Tự luận

Phân biệt dòng mạch rây và dòng mạch gỗ.

Xem đáp án » 12/12/2020 21,400

Câu 2:

Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu có chứa một enzim đặc biệt, giúp cho sự cộng sinh của chúng với cây trồng này, đó là

Xem đáp án » 12/12/2020 2,651

Câu 3:

Từ 1 phân tử glucôzơ trải qua quá trình phân giải hiếu khí sẽ tạo ra bao nhiêu ATP?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,851

Câu 4:

Để bảo quản hạt giống, người ta thường sấy thật khô. Điều này cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với hoạt động hô hấp ở hạt?

Xem đáp án » 12/12/2020 999

Câu 5:

Trình bày ngắn gọn quá trình quang hợp ở thực vật C3

Xem đáp án » 12/12/2020 897

Câu 6:

Nguyên tố nào dưới đây không phải là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với mọi cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 887

Bình luận


Bình luận