Câu hỏi:

12/12/2020 1,842

Từ 1 phân tử glucôzơ trải qua quá trình phân giải hiếu khí sẽ tạo ra bao nhiêu ATP?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn b. 38 (2 ATP từ đường phân và 36 ATP từ hô hấp hiếu khí)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B. Tự luận

Phân biệt dòng mạch rây và dòng mạch gỗ.

Xem đáp án » 12/12/2020 21,368

Câu 2:

Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu có chứa một enzim đặc biệt, giúp cho sự cộng sinh của chúng với cây trồng này, đó là

Xem đáp án » 12/12/2020 2,646

Câu 3:

Trong đất, vi khuẩn nitrat hóa có vai trò gì?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,848

Câu 4:

Để bảo quản hạt giống, người ta thường sấy thật khô. Điều này cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với hoạt động hô hấp ở hạt?

Xem đáp án » 12/12/2020 995

Câu 5:

Trình bày ngắn gọn quá trình quang hợp ở thực vật C3

Xem đáp án » 12/12/2020 893

Câu 6:

Nguyên tố nào dưới đây không phải là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với mọi cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 885

Bình luận


Bình luận