Câu hỏi:

12/12/2020 21,437

B. Tự luận

Phân biệt dòng mạch rây và dòng mạch gỗ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân biệt dòng mạch rây và dòng mạch gỗ:

Đề thi Học kì 1 Sinh học lớp 11 có đáp án (Đề 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu có chứa một enzim đặc biệt, giúp cho sự cộng sinh của chúng với cây trồng này, đó là

Xem đáp án » 12/12/2020 2,657

Câu 2:

Trong đất, vi khuẩn nitrat hóa có vai trò gì?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,863

Câu 3:

Từ 1 phân tử glucôzơ trải qua quá trình phân giải hiếu khí sẽ tạo ra bao nhiêu ATP?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,861

Câu 4:

Để bảo quản hạt giống, người ta thường sấy thật khô. Điều này cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với hoạt động hô hấp ở hạt?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,001

Câu 5:

Trình bày ngắn gọn quá trình quang hợp ở thực vật C3

Xem đáp án » 12/12/2020 901

Câu 6:

Nguyên tố nào dưới đây không phải là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với mọi cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 889

Bình luận


Bình luận