Câu hỏi:

13/12/2020 158

Xác định mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối bài thơ “Thu hứng".

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mối quan hệ của bốn câu thơ đầu là bốn câu thơ cuối: cả hai góp phần tạo nên không gian bức tranh thu trầm buồn, sâu lắng.

   + Bốn câu thơ đầu: miêu tả cảnh thu ở không gian rộng lớn, mênh mông

   + Bốn câu thơ sau: cảnh thu chi tiết, rõ nét, có tình

- Mối quan hệ tạo nên sự vận hành trong tứ thơ, đi từ cảnh tới tình, cảnh khởi sinh tình, tình thấm sâu vào cảnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh bản dịch thơ bài thơ “Thu hứng" của Nguyễn Công Trứ với phần phiên âm và dịch nghĩa.

Xem đáp án » 13/12/2020 787

Câu 2:

Có gì đặc biệt trong cách kết thúc bài thơ “Thu hứng"?

Xem đáp án » 13/12/2020 407

Câu 3:

Nhận xét về mối quan hệ giữa cảnh thu và tình thu ở 4 câu thơ sau của bài thơ “Thu hứng".

Xem đáp án » 13/12/2020 280

Câu 4:

Nhận xét về tầm nhìn của nhà thơ trong bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối bài thơ “Thu hứng". Vì sao có sự thay đổi ấy?

Xem đáp án » 13/12/2020 218

Câu 5:

Chữ “lệ” trong câu 5 bài thơ “Thu hứng" chỉ nước mắt của nhà thơ hay nước mắt của “khóm cúc”

Xem đáp án » 13/12/2020 199

Câu 6:

Mối quan hệ của cả bài thơ với nhan đề “Thu hứng".

Xem đáp án » 13/12/2020 159

Bình luận


Bình luận