Câu hỏi:

13/12/2020 282

Nhận xét về mối quan hệ giữa cảnh thu và tình thu ở 4 câu thơ sau của bài thơ “Thu hứng".

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cảnh thu ở 4 câu sau thấm đượm tình thu, khắc sâu ấn tượng về sự cô đơn, lẻ loi, u uất của kẻ tha hương nặng lòng với quê hương và lo âu cho tình hình đất nước chưa yên ổn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh bản dịch thơ bài thơ “Thu hứng" của Nguyễn Công Trứ với phần phiên âm và dịch nghĩa.

Xem đáp án » 13/12/2020 788

Câu 2:

Có gì đặc biệt trong cách kết thúc bài thơ “Thu hứng"?

Xem đáp án » 13/12/2020 412

Câu 3:

Nhận xét về tầm nhìn của nhà thơ trong bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối bài thơ “Thu hứng". Vì sao có sự thay đổi ấy?

Xem đáp án » 13/12/2020 220

Câu 4:

Chữ “lệ” trong câu 5 bài thơ “Thu hứng" chỉ nước mắt của nhà thơ hay nước mắt của “khóm cúc”

Xem đáp án » 13/12/2020 200

Câu 5:

Mối quan hệ của cả bài thơ với nhan đề “Thu hứng".

Xem đáp án » 13/12/2020 161

Câu 6:

Xác định mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối bài thơ “Thu hứng".

Xem đáp án » 13/12/2020 160

Bình luận


Bình luận